ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 1 (6), Semiotyka historii


Ilia Kalinin
Semiotyczny model procesu historycznego. Historia – między gramatyką a retoryką

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: semiotyka historii, moskiewsko-tartuska szkoła semiotyki kultury, retoryka, proces historyczny

Abstrakt:
Przekład na podstawie: I. Kalinin, The semiotic model of a historical process. History - between gramar and rhetoric, "Sign System Studies", 2003, t. 31, nr 2. Artykuł jest poświęcony problemowi lingwistycznej podstawy semiotycznego modelu historii, zgodnie z którym historia jest opisywana jako proces komunikacji przebiegający w obrębie życia społecznego.

Informacje o autorze:
KALININ ILIA – historyk kultury, filolog, krytyk literacki, adiunkt w Kolegium Smolny na Wydziale Humanistycznym i Nauk Społecznych (Факультет свободных искусств и наук) Państwowego Uniwersytetu w St. Petersburgu.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót