ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 1 (6), Semiotyka historii


Bogusław Żyłko
Semiotyka historii w pracach szkoły tartusko-moskiewskiej

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: szkoła tartusko-moskiewska, semiotyka historii, Jurij Łotman, Boris Uspienski

Abstrakt:
Jednym z głównych tematów badawczych w tartusko-moskiewskiej szkole semiotyki kultury była historia. Zapoczątkował go Boris Uspienski referatem Historia sub specie semioticae (1974), a pełniejsze rozwinięcie znalazł on w ostatnim tomie serii „Prace o systemach znakowych”, zatytułowanym Semiotyka i historia (1992). Artykuł koncentruje się na dwóch różnych ujęciach problematyki semiotyczno-historycznej, które zostały wyrażone w pracach dwóch czołowych przedstawicieli szkoły tartusko-moskiewskiej – Jurija Łotmana i Borisa Uspienskiego. Analiza porównawcza tych odmiennych podejść pozwala ujawnić ich punkty wyjścia, założenia i inspiracje oraz możliwości heurystyczne.

Informacje o autorze:
ŻYŁKO BOGUSŁAW – profesor emerytowany Uniwersytetu Gdańskiego.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót