ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 1 (6), Semiotyka historii


Boris Uspienski
Historia sub specie semioticae

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: semiotyka kultury, moskiewsko-tartuska szkoła semiotyki, historia i semiotyka

Abstrakt:
Pierwodruk: Б.А. Успенский, Historia sub specie semioticae, [w:] Културное наследие Древней Руси. Истоки, становление, традиции, Мoskwa 1976. Pierwodruk przekładu polskiego: „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 1976, t. 2 (26), s. 120-132.

Informacje o autorze:
BORIS USPIENSKI - rosyjski filolog, semiotyk kultury, mitograf. Współtwórca Tartusko-Moskiewskiej Szkoły Semiotyki. Profesor Uniwersytetu w Neapolu.
Powrót