ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 1 (6), Semiotyka historii


Jurij Łotman
Wola boska czy gra hazardowa (Prawidłowość i przypadek w procesie historycznym)

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: semiotyka kultury, moskiewsko-tartuska szkoła semiotyki, historia i semiotyka, kultura, prawidłowość w historii, przypadek w historii, proces historyczny

Abstrakt:
Pierwodruk: Изъявление Господне ил иазартная игра? (Закономерное и случайное в историческом процессе [w:] Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа, Moskwa 1994, s. 353-363. Polski przekład ukazał się w czasopiśmie „Konteksty”, 1997, R. LI, nr 1-2, s. 32-35.

Informacje o autorze:
JURIJ ŁOTMAN (1922-1993) - rosyjski teoretyk, historyk, semiotyk kultury, estetyk. Współtwórca Tartusko-Moskiewskiej Szkoły Semiotyki. Profesor Uniwersytetu w Tartu.
Powrót