ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 1 (6), Semiotyka historii


Michał Rydlewski
Ekfraza homerycka w perspektywie kulturowego wymiaru percepcji wzrokowej

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: ekfraza homerycka, metamorfoza magiczna, pismo, obraz, antropologia poznania obrazowego, Maciej Kociuba, Eric Havelock, Andrzej P. Kowalski

Abstrakt:
Punktem wyjścia artykułu jest jeden z rozdziałów książki Macieja Kociuby pt. Antropologia poznania obrazowego, w której Autor omawia wartość poznawczą ekfrazy homeryckiej. Artykuł poddaje w wątpliwość ustalenia autora, szeroko odwołując się do ustaleń takich badaczy, jak Eric Havelock czy Andrzej P. Kowalski, którzy, ujmując homerycki stan umysłu jako stan raczej magiczny niż czysto poznawczy w filozoficznym rozumieniu. Zdaniem autora artykułu Maciej Kociuba popełnia błąd w swojej interpretacji, gdyż nie uwzględnia w niej roli braku pisma w horyzoncie homeryckim.

Informacje o autorze:
MICHAŁ RYDLEWSKI – etnolog, filozof, literaturoznawca; adiunkt w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót