ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 1 (6), Semiotyka historii


Karolina Polasik-Wrzosek
Próba elementarnej fenomenologii Aleksandra Piatigorskiego. Filozof o ewolucji szkoły tartusko-moskiewskiej

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: szkoła Moskwa-Tartu, semiotyka kultury, Aleksander Piatigorski

Abstrakt:
Artykuł omawia pogląd Aleksandra Piatigorskiego na epistemologiczną naturę teorii semiotyki kultury zaproponowanej przez szkołę Moskwa-Tartu. Jako jedyny filozof pomiędzy twórcami szkoły, Piatigorski zastosował elementarną fenomenologię do zestawienia swojego wczesnego rozumienia filozoficznego statusu szkoły ze swoim jej rozumieniem trzydzieści lat później. Metainterpretacyjny charakter tego porównania skłania autorkę do stwierdzenia, że jest to najbardziej produktywna platforma badań ewolucji szkoły Moskwa-Tartu.

Informacje o autorze:
POLASIK-WRZOSEK KAROLINA - historyk, adiunkt w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prace cytowane Rozwiń
Powrót