ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2014, Nr 1 (6), Semiotyka historii


Marcin Brocki
Proces historyczny w „punkcie bifurkacji” – Jurija Łotmana koncepcja zmiany kulturowej

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: szkoła tartusko-moskiewska, semiotyka historii, Jurij Łotman, zmiana kulturowa

Abstrakt:
Wg J. Łotmana, w późniejszej fazie jego twórczości, proces historyczny składa się zarówno z okresów stabilnego i przewidywalnego rozwoju zdarzeń, jak i „eksplozji”, które potrafią zmienić kierunek rozwoju kultury, a wektor tej zmiany jest „przed faktem”, nie do przewidzenia. Koncepcja „eksplozji”, w której przypadek i czynnik pozastrukturalny (ludzki), decyduje o rozwoju procesu historycznego, jest w centrum jego poglądu na sposób zorganizowania i organizowania się semiosfery. Artykuł konfrontuje taki model zmiany kulturowej z materiałem empirycznym dotyczącym oddolnych doświadczeń "wielkiej zmiany" przełomu lat '80 i '90.

Informacje o autorze:
BROCKI MARCIN – etnolog, antropolog kulturowy, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót