ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2015, Nr (8), Antropologia i historia


Arkadiusz Bednarczuk
(Nie)obecność sztuki w kulturze dawnej. Przyczynek krytyczny do koncepcji antropologii obrazu Hansa Beltinga

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: antropologia obrazu, estetyka, symbol, sprawczość obrazu

Abstrakt:
Artykuł omawia koncepcję „antropologii obrazu” autorstwa Hansa Beltinga. W przeciwieństwie do tradycyjnej historii sztuki wybierającej dzieło sztuki za cel badania, Belting zwraca uwagę, że w horyzoncie kultur archaicznych znaczenia odnoszące się do obrazu, zakładają nie tylko jego wizualną wartość, ale także traktują go jako środek sprawczy służący uobecnieniu w procesie symbolizowania. O ile można zgodzić się z ogólnym przesłaniem teorii Beltinga, to w szczegółowych interpretacjach stanowi ona regres w stosunku do antropologicznie zorientowanych studiów nad sztuką w pradziejach.

Informacje o autorze:
BEDNARCZUK ARKADIUSZ – historyk sztuki, filozof, adiunkt w Zakładzie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. E-mail: arbed[at]amu.edu.pl

Prace cytowane Rozwiń
Powrót