ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2015, Nr (8), Antropologia i historia


Małgorzata Owczarska
Czas, przestrzeń i alternatywne sposoby wyrażania historyczności. Przypadek Tahiti

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: Tahiti, Polinezja francuska, pielęgnacja pamięci, teoria postkolonialna, historyczność, historia tubylcza, czas, przestrzeń, pamięć, historiografia Polinezji

Abstrakt:
Artykuł opisuje tahitański przypadek wyrażania autochtonicznego rozumienia historyczności. W takim ujęciu akademicka historiografia jest traktowana jako jedna z wielu alternatyw zapisywania i pamiętania przeszłości. Jest tak dlatego, że jako kulturowo odmienna blokuje odnalezienie i zrozumienie tubylczej wizji historii, która nie jest linearna ani tekstualna. Autorka analizuje relacje pomiędzy lokalną koncepcją czasu, przestrzeni i pamięci. Przekładając je na współczesne ruchy pielęgnacji pamięci, podając przykłady różnych dyskursów i praktyk, którymi okresowo żyją ich użytkownicy, wskazuje na paradoksy, współzależności i konflikty pomiędzy europejską, kolonialną historiografią a lokalnymi sposobami obcowania z przeszłością.

Informacje o autorze:
OWCZARSKA MAŁGORZATA – antropolog kulturowy, doktorantka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. E-mail: goska.owczarska[at]gmail.com

Prace cytowane Rozwiń
Powrót