ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2015, Nr (8), Antropologia i historia


Hubert Wierciński
Miasto, którego nie ma? Konstruowanie historii i dziedzictwa kulturalnego Bańskiej Szczawnicy w perspektywie antropologicznej

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: Słowacja, Bańska Szczawnica, górnictwo, dziedzictwo kulturowe

Abstrakt:
Przedmiotem mojej refleksji jest słowackie miasto o tradycjach górniczych – Bańska Szczawnica. Na jej przykładzie przedstawiam, jak korpus wybranych wydarzeń historycznych oraz procesów społecznych są konstruowane i odtwarzane przez lokalne władze, działaczy społecznych i instytucje kulturalne w celu „wynalezienia tożsamości”. Praktyki oraz narracje dotyczące materialnego, jak i niematerialnego dziedzictwa Bańskiej Szczawnicy, określam jako lokalny dyskurs historyczny. Stawiam tezę, iż wybrane ze względu na symboliczne znaczenie fragmenty historii miasta, stanowią główne źródło metafor, za pomocą których konstruowana jest lokalna tożsamość. Metafory te określam kolejno jako „mit pionierstwa i długiego trwania” oraz „retorykę walki: walki z historią, walki z przyrodą”. Owe metafory-klucze pozwalają mi zadać pytanie o to, czyja – wedle współczesnych dyskursów – jest Bańska Szczawnica i kto zbudował to miasto.

Informacje o autorze:
WIERCIŃSKI HUBERT - antropolog kulturowy, adiunkt w Instytut Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. E-mail: hubertwier[at]gmail.com.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót