ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2015, Nr (8), Antropologia i historia


Mariusz Filip
Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać? O antropologicznym czytaniu historii

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: antropologia a historia, antropologia historyczna, antropologizacja humanistyki, metodologia antropologii, interpretacja antropologiczna, Słowińcy

Abstrakt:
Celem eseju jest oswojenie czytelnika ze sposobem antropologicznej/etnologicznej lektury przeszłości. Nie będzie to czynione poprzez prezentowanie czy formułowanie jakiego teoretycznego programu, lecz przez spojrzenie, jak wygląda to w praktyce. Przykładem będzie intrygująca grypa Słowińców. Pretekstem dla mojego antropologicznego czytania historii, jest postawienie na pozór banalnego, lecz świadomego i przemyślanego pytania: „Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać”? To pytanie stało się najważniejszym podczas moich badań terenowych nad ich współczesną kondycją. Omówiona w artykule strategia badawcza oraj jej wyniki, czynią możliwym nakreślenie różnic pomiędzy metodą antropologiczną/etnologiczną a metodą historyczną w studiowaniu przeszłości.

Informacje o autorze:
FILIP MARIUSZ - antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. E-mail: mfilip[at]amu.edu.pl

Prace cytowane Rozwiń
Powrót