ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2015, Nr (8), Antropologia i historia


Anna Witeska-Młynarczyk
O ambiwalencji i procesach strukturyzacji pamięci we współczesnej Polsce. Fragmenty etnografii

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: pamięć, tożsamość, polityka historyczna, komunizm

Abstrakt:
Artykuł traktuje o doświadczeniach byłych działaczy antykomunistycznych (więźniów politycznych) uwarunkowanych uwikłaniem w dzisiejszą politykę pamięci w Polsce, która doświadczenia te strukturyzuje. Pojęcie pamięci, ujmując je teoretycznie, rozumiane jest jako ucieleśniona praktyka społeczna rozgrywającą się w konkretnej przestrzeni materialnej, która ma na celu stabilizowanie określonych tożsamości i interpretacji przeszłości. Prowadząc namył o charakterze etnograficznym nad skutecznością dzisiejszej polityki historycznej w odniesieniu do doświadczeń rozmówców autorki, dochodzi ona do wniosku, że ujmowanie komunistycznej przeszłości jako nieproblematycznej całości wydaje się raczej wątpliwe (komunistyczna przeszłość jest rozumiana na wiele sposobów). Argumentuje ona, iż ze względu na złożoność dawnego doświadczenia przemocy żywego wśród jej rozmówców-ofiar, nie może ono zostać zawarte w skonwencjonalizowanych, zbiurokratyzowanych i sztywnych formach dzisiejszych projektów pamięci.

Informacje o autorze:
WITESKA-MŁYNARCZYK ANNA - antropolog kulturowy, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. E-mail: anna.witeska[at]gmail.com

Prace cytowane Rozwiń
Powrót