ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Jolanta Kowalik
Sprawozdanie z konferencji naukowej Życie prywatne Polaków w XIX wieku. W zwierciadle rzeczy (Olsztyn, 9 października 2020)

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót