ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Wiktoria Kudela-Świątek
What I Usually Do not Write about My Fieldwork: Negative Emotions in Research on the Experience of the Second World War in Eastern Galicia

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót