ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Anna Maciąg
Emotional Resumes. Biographical Interviews with the Founders of the Polish Psychotherapy – About Poles and Their Emotions in Years 1945–1989

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót