ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Anna Maciąg
Emotional Resumes. Biographical Interviews with the Founders of the Polish Psychotherapy – About Poles and Their Emotions in Years 1945–1989

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: historia mówiona, psychoterapia, psychologia, emocje, wywiad biograficzny

Abstrakt:
Historia mówiona, w odróżnieniu od innych form zapisywania i przechowywania przeszłości, daje możliwość rejestrowania nie tylko faktów z życia, ale też tego, jak było ono przeżywane i doświadczane przez samych świadków. Jednocześnie to właśnie emocje najczęściej są barierą w rozmowie – wstyd, lęk, zażenowanie mogą blokować narrację. Badacz każdorazowo musi ocenić, o co może, a o co nie powinien pytać. W rozmowie zdany jest na swoją intuicję. Tymczasem rozmowa terapeutyczna wymusza bycie w danej sytuacji „tu i teraz” i dotyka bardziej intymnego – emocjonalnego obszaru życia. Psychoterapeuci ze względu na specyfikę swojej pracy nie tylko sami byli, być może bardziej niż inni, świadomymi uczestnikami wydarzeń, ale i w pracy z pacjentami na przestrzeni lat i zmieniających się okoliczności byli blisko człowieka – jego odczuć, emocji, trudności związanych z funkcjonowaniem i odnajdywaniem się w zmieniających się warunkach społecznych i politycznych. Każdy z 20 nagranych przeze mnie wywiadów z najstarszym pokoleniem polskich psychoterapeutów zawiera dwie części – pierwszą stanowi swobodna relacja biograficzna w której świadkowie opowiadają o doświadczeniach własnych, w drugiej odwołuję się do ich doświadczeń z pracy psychoterapeutycznej z klientami. Poprzez analizę nagrań podejmuję próbę odpowiedzi na pytania, jakie piętno na codziennym życiu Polaków i ich kondycji psychicznej odcisnęła II wojna światowa oraz jak Polacy radzili sobie ze wstrząsami i przeobrażeniami lat 1945-1989.

Informacje o autorze:
ANNA MACIĄG - absolwentka historii i socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. E-email: anamaciag@gmail.com. ORCID: 0000-0001-6177-0461.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót