ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Halyna Bodnar
Trauma, Emotions, and Silence: Oral History Narratives about the Complicated Past on the Frontiers (Eastern Halychyna, 1930s–1940s)

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: historia mówiona, emocje, trauma, milczenie, Galicja Wschodnia, lata 30-40 XX wieku.

Abstrakt:
Artykuł analizuje historie mówione mieszkańców Galicji Wschodniej odzwierciedlające złożony proces (nie) wypełniania „społecznej pustki” po wojnie, w tym także o społeczności etnicznych, które zostały zmuszone do opuszczenia tego terenu lub wyginęły; o konfliktach etnicznych, sowieckich represjach z lat 30-40. XX wieku w perspektywie mikrohistorycznej. Szczególną uwagę autorka zwraca na emocje w praktykowaniu historii mówionej, dotyczącej traumatycznych przeżyć i trudnej przeszłości. Zgodnie z koncepcją Dorothy Atkinson o trzech poziomach doświadczania emocji w opowiadaniach historii mówionej, artykuł skupia się na fabule opowieści (świadectwie), historii odseparowania, cierpienia i utraty oraz milczenia – niewypowiedzianej i przytłumionej. Historie ludzi urodzonych w latach dwudziestych są szczególnie barwne i przejmujące: to historie młodych ludzi, którzy (nie mogli) dokonywać wyborów. Zdecydowana większość rozmówców urodziła się w latach trzydziestych XX wieku i są to traumatyczne świadectwa dzieci o sieroctwie, ciężkiej pracy fizycznej i traumy, niespełnionych marzeniach, niezaspokojonych ambicjach i szansach edukacyjnych, o niesatysfakcjonującym życiu osobistym. Są pośród nich także osoby, które były naocznymi świadkami Holokaustu, które zwykle stanowią emocjonalną kulminację tych narracji biograficznych, w których to zostało opowiedziane. Badania potwierdziły, że narratorzy stosują strategię odcinania się od emocji związanych z przeżyciami traumatycznymi. Tym niemniej badanie relatywnie stabilnych emocji długotrwałych (refleksyjnych i moralnych) oraz pamięci ukształtowanej pod ich wpływem, tworzenie sytuacji terapeutycznej podczas wywiadów poprzez uważne słuchanie i empatia, a tym samym wywoływanie opowieści nie reflektowanych przez narratora są przedmiotami badań, które w historii mówionej nadal czekają na zgłębienie.

Informacje o autorze:
HALYNA BODNAR – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w katedrze Najnowszej historii Ukrainy im. M. Hruszewskiego, Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie. E-mail: halyna.bod@gmail.com. ORCID 0000-0002-7972-8111.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót