ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Halyna Bodnar
Trauma, Emotions, and Silence: Oral History Narratives about the Complicated Past on the Frontiers (Eastern Halychyna, 1930s–1940s)

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót