ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Anna Nadolska
Alternatywne formy reprezentacji historii Polski - przykład licheński

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: tożsamość narodowa, reprezentacja przeszłości, pamięć zbiorowa, kultura typu ludowego, doświadczenie przeszłości

Abstrakt:
Artykuł analizuje główne cechy historycznych przedstawień Lichenia, przekazywanych przez inskrypcje, często z ich bardzo emocjonalną retoryką, obrazami, rzeźbami i innymi kulturami wizualnymi. Znajdują się one w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu Starym - jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych i religijnych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Przesłanie zawarte w licheńskiej reprezentacji przeszłości odzwierciedla wspólne narodowe mity, takie jak „niepodważalny” związek między narodem polskim a katolicyzmem, „specjalny protektorat” Matki Bożej nad narodem polskim, idee mesjańskie oraz heroizm, chwałę i poświęcenie polskich patriotów podczas walki o niepodległość Polski w XIX wieku i po II wojnie światowej podczas panowania komunizmu w Polsce. Bardzo silny związek między wiarą katolicką a polską historią jest charakterystyczny dla „kultury typu ludowego”. Rozważam, w jaki sposób ten rodzaj kultury wpływa na spojrzenie na naszą przeszłość. Analizuję także formę sztuki licheńskiej, ponieważ pomimo tego, że często opisywana jest ona jako kicz, jest w stanie wywołać coś, co Ankersmit nazywa „doświadczeniem o przeszłości”. Rozważam powody, dla których ten rodzaj doświadczenia, jednocześnie traumatycznego i nostalgicznego, jest tak atrakcyjny i przekonujący dla prawie dwóch milionów pielgrzymów, którzy odwiedzają to miejsce każdego roku.

Informacje o autorze:
NADOLSKA ANNA – historyk, doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Powrót