ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Arkadiusz Marciniak
O przeszłości. Dylematy przedstawiania w archeologii

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: przeszłość archeologiczna, reprezentacja, narratywizacja, wizualizacja, performance

Abstrakt:
Celem artykułu jest przedstawienie i krytyczna ocena różnych form reprezentacji przeszłości w oparciu o materialne pozostałości, proponowane w archeologii zawodowej i przez grupy nieakademickie zainteresowane przeszłością. Strategie reprezentacji umożliwiają konceptualizację, interpretację i zrozumienie różnych aspektów życia w przeszłości i odpowiadają na potrzeby jednostek i grup, które je tworzą. W szczególności przeanalizowałem różne formy narratywizacji, wizualizacji i środków "przeżywania" przeszłości obecnych w archeologii i sferze publicznej.

Informacje o autorze:
MARCINIAK ARKADIUSZ – archeolog, profesor w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Powrót