ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Marta Kubiszyn
Pamięć Destrukcji. Wspomnienia świadków cierpienia i Zagłady Żydów lubelskich

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: wspomnienia Holokaustu, Lublin, Gerhard Riemann, Fritz Schütze

Abstrakt:
Artykuł jest częścią szerszego projektu autorki, w którym bada świadectwa historii mówionej dawane przez przedwojennych obywateli Lublina i traktuje je jako źródło pozwalające na ponowne odczytanie, przechowanie i reinterpretację społecznych i indywidualnych wspomnień Lublina jako dawnego miasta polsko-żydowskiego. Chociaż społeczność żydowska i dzielnica żydowską na Podzamczu zostały niemal całkowicie zniszczone przez Niemców w czasie II wojny światowej, historia i dziedzictwo kulturowe Żydów jest istotnym elementem współczesnego wizerunku miasta. Mogą one odegrać ważną rolę w procesie odbudowy pamięci o wielokulturowej społeczności lokalnej. Nawiązując do teoretycznej koncepcji „trajektorii” zaproponowanej przez Gerharda Riemanna i Fritza Schütze, autorka skupia się na rekonstrukcji obrazów cierpienia i zniszczenia społeczności lubelskich Żydów, które znajdują odzwierciedlenie w ustnych zeznaniach świadków nieżydowskiego pochodzenia. Nagrane wspomnienia nie są tutaj traktowane jako źródło informacji o przeszłych wydarzeniach, ale jako materiał odzwierciedlający sposoby, w jakie jednostki i społeczność pamiętają (i zapominają) o przeszłości.

Informacje o autorze:
KUBISZYN MARTA – historyk sztuki, adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Powrót