ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Katarzyna Kaniowska
Wokół problematyki przedstawienia (z punktu widzenia antropologa)

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: KANIOWSKA KATARZYNA – antropolog, profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Abstrakt:
W naukach społecznych niektóre sposoby rozumienia pojęcia reprezentacji są szczególnie ważne. W moim artykule wybrałem trzy z nich: reprezentację rozumianą jako substytut (rzeczy, faktu, wydarzenia); reprezentacja rozumiana jako rzeczywista obecność nieobecnych; reprezentacja rozumiana jako obraz rzeczywistości. Reprezentacja rozumiana jako substytut nieobecnego może być analizowana w odniesieniu do problemu pamięci. Reprezentacja jako rzeczywista obecność nieobecnego wprowadza problem obiektywności wiedzy. Reprezentacja jako obraz rzeczywistości jest ściśle związana z problemem narracji.

Informacje o autorze:
reprezentacja, substytut, obecność, obraz, pamięć, obiektywność, narracja
Powrót