ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Maciej Sawicki
Rozumienie i przedstawianie w Zarycie historyki Johanna Gustava Droysena

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: pytanie historyczne, metodologia, zrozumienie, reprezentacja, Droysen

Abstrakt:
Celem tego artykułu jest rozważenie pojęć Droysena dotyczących rozumienia (Verstehen) i reprezentacji (Darstellung) w refleksji historycznej. Głównym tematem jest motyw moralny pytania historycznego, którego siła wydaje się obejmować oba pojęcia, dlatego jest on przedstawiany jako właściwe centrum badań historycznych. Punktem wyjścia moich rozważań jest rekonstrukcja pojęć rozumienia i reprezentacji, w którym opisuję, w jaki sposób te pojęcia są wprowadzane do badań historycznych, w jaki sposób odnoszą się do siebie nawzajem i jak czerpią swoje uzasadnienie z pytania historycznego. Następnie pokazuję, jak niektóre krytyczne aspekty stają się wyzwaniem dla tych dwóch pojęć, ponieważ ujawniają ich teoretyczne i praktyczne ograniczenia. Wreszcie staram się zastanowić, czy te koncepcje są aktualne dla współczesnego myślenia historycznego mierzonego pytaniem myślowym dotyczącym tożsamości historyka.

Informacje o autorze:
SAWICKI MACIEJ – teolog, historyk, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Powrót