ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Anna Zalewska
Reprezentacje archeologiczne jako transgresje ludzi i rzeczy

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: archeologia, rzecz, (de)prezentacja, reprezentacja jako mediacja i jako zastępstwo

Abstrakt:
Punktem wyjścia dla rozważań przedstawionych w tym artykule była diagnoza L. Oliviera, że archeologia jest skażona mutacjami współczesności w jej relacjach z pozostałościami materialnymi z przeszłości i ich metodami reprezentacji przeszłości. Główny przedmiot rozważań w tym artykule koncentruje się na problemie (problematyczności) dopuszczalności traktowania archeologii jako dziedziny predestynowanej do zapewnienia znaczenia, ważności, wyjątkowości i siły rzeczy w procesach ponownego przed-stawiania i „przekazywania” przeszłości do teraźniejszości; warunki, w których reprezentacje stają się zastępstwem (représentance) oraz przyczynami i konsekwencjami transgresji ludzi i rzeczy w procesach ponownego przedstawienia przeszłości.

Informacje o autorze:
ZALEWSKA ANNA – archeolog, historyk, adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Powrót