ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Katarzyna Machtyl
Mediować, re-prezentować, przechowywać. O kilku kwestiach związanych z wizualną reprezentacją znakową

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: semiotyka, reprezentacja, wizualność, obraz, mediacja, znak, pamięć kulturowa, historia

Abstrakt:
Artykuł oferuje analizę reprezentacji wizualnej z punktu widzenia semiotycznego. Na początku autorka przedstawia pojęcie w koncepcji semiotycznej Peirceana, wskazując na najważniejszą tezę i podkreślając związek między mediacją a reprezentacją. W następnej części omówiono francuską semiologię obrazową i sposób analizowania zjawiska reprezentacji w tym podejściu. W ostatniej części autor opisuje najważniejsze punkty teorii historii J. Łotmana i koncepcję symbolu opisanego jako medium pamięci kulturowej. Ostateczny wniosek jest taki, że koncepcja wizualnej reprezentacji jest o wiele bardziej wszechstronna, gdy jest rozpatrywana jako struktura znakowa, i - w rezultacie - z semiotycznego punktu widzenia, może pośredniczyć, re-prezentować i przechowywać, także w skali mikro pojedynczego znaku kulturowego lub obrazu, a także w pamięci kulturowej.

Informacje o autorze:
MACHTYL KATARZYNA – kulturoznawca, socjolog, doktorantka w Zakładzie Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Powrót