ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Michał Rydlewski
Nie rezygnujmy z kultury. Percepcja wzrokowa w ujęciu konstruktywizmu społecznego na tle postkonstruktywizmu i konceptualizmu

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: percepcja ludzka, percepcja wzrokowa, konstruktywizm społeczny

Abstrakt:
Artykuł jest częścią mojej pracy doktorskiej pt. „Zobaczyć to wiedzieć. Kulturowy wymiar ludzkiej percepcji ”napisany na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedstawia uwagi na temat różnic między konstruktywizmem społecznym, konceptualizmem i postkonstruktywizmem w rozumieniu i opisywaniu percepcji wizualnej. Główną ideą jest pokazanie kulturowego wymiaru percepcji wizualnej, więc społeczny konstruktywizm to sposób myślenia, który akceptuję. Tworzę własny, bardzo polski, model konstruktywizmu społecznego, który jest złożony z teorią stylów myślowych i zbiorowości myśli Ludwika Flecka i teorii kultury poznańskiej szkoły kulturoznawczej (głównie tezy Anny Pałubickiej i Andrzeja P. Kowalskiego). Akceptuję uwagi większości konceptualistów dotyczące percepcji sformułowane na przykład przez J. McDowella w jego „Świecie i umyśle”. Problem polega na tym, że konceptualizm wierzy, że nasza wiedza jest ex deffinitione koncepcyjna. Taki pogląd jest fałszywy z perspektywy antropologii historii (A.P. Kowalski) i filozofii kultury (E. Cassirer), która skupiała się na kulturach archaicznych. Z drugiej strony nie akceptuję postkonstruktywistycznego modelu percepcji (B. Olsen, T. Ingold). Mój artykuł zwraca również uwagę na spór między wieloma modelami konstruktywizmu. Uważam, że nie powinniśmy usuwać „społecznego” z konstruktywizmu.

Informacje o autorze:
RYDLEWSKI MICHAŁ – etnolog, filozof, doktorant w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Powrót