ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Marta Zawodna
Świadectwo śmierci Innego w zapiskach Załmena Gradowskiego

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: notatki napisane przez członków Sonderkommandos, holocaust, reprezentacja

Abstrakt:
W artykule podjęto próbę interpretacji notatek napisanych przez Zalmana Gradowskiego, członka Sonderkommando, na temat śmierci komorach gazowych Auschwitz Żydów z czeskiego obozu familijnego. Pierwsza część tekstu przedstawia krótką biografię Gradowskiego, który został zamordowany w obozie, a także opowieść o tym, jak znaleziono jego notatki. Druga część tekstu pokazuje strategie narracyjne (rodzaj narratora, metafory), dzięki którym daje świadectwo śmierci Innych w komorach gazowych.

Informacje o autorze:
ZAWODNA MARTA – socjolog, historyk, asystent w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Powrót