ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Violetta Julkowska
Multimedialne iluzje jako reprezentacje przeszłości

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: reprezentacja przeszłości, panorama historyczna, Muzeum Pergamońskie, massmedia, kultura masowa

Abstrakt:
Problem reprezentowania przeszłości jest pokazany w artykule jako przykład form graficznego przedstawienia przeszłości, takich jak panorama historyczna. Sposób rozwoju od historycznej panoramy malarskiej do historycznej panoramy fotograficznej w postaci historycznego wydarzenia multimedialnego stał się dobrym punktem wyjścia do refleksji nad tematem historyczności interpretacji przeszłości i zmieniających się wraz z nią sposobów przedstawiania przeszłości. Innym problemem są relacje między autorami przedstawienia przeszłości i jej potencjalnymi odbiorcami. Wydaje się, że w trakcie tych relacji pojawia się rodzaj komunikacji, stosowny do potrzeb i możliwości odbiorcy. Pojawia się także komunikacja w formie przedstawienia przeszłości. Punktem odniesienia jest multimedialna panorama starożytnego miasta Pergamon, które zostało wystawione w Berlinie (2011-2012) oraz ekspozycja starożytnej architektury i rzeźb w Muzeum Pergamońskim. Porównując te dwie ekspozycje, pojawiają się dwa modele funkcjonowania wiedzy o przeszłości (model edukacyjny i model demokratyczny Corneliusa Holtorfa) oraz różne formy przeżywania przeszłości wśród uczestników kultury masowej. Innym problemem jest zrozumienie swojej roli przez przedstawicieli nauki, sztuki i mediów, którzy zajmują się tworzeniem wyżej wymienionych reprezentacji przeszłości.

Informacje o autorze:
JULKOWSKA VIOLETTA – historyk, dydaktyk historii, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Powrót