ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Maria Solarska
Reprezentacja jako przedstawicielstwo i przedstawianie - feministyczne konteksty

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: historia płci, dominacja, dyskurs, autonomia

Abstrakt:
Problem reprezentacji kobiet w świecie społecznym i studiów historycznych jest kluczowym tematem tekstu. Zwraca uwagę na kwestie ich obecności w sferze publicznej i poszukiwania autoprezentacji. Podstawowy problem poznania historycznego - budowanie dialogu między rzeczywistością a jej narracyjną prezentacją lub obrazem - tworzy kontekst dla tych rozważań.

Informacje o autorze:
SOLARSKA MARIA – historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Powrót