ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Maciej Bugajewski
O reprezentacji

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: reprezentacja, przedstawienie przeszłości

Abstrakt:
Eseje zamieszczone w niniejszym numerze tematycznym „Rocznika Antropologii Historii” próbują z perspektywy kilku dyscyplin humanistycznych zmierzyć się z zagadką reprezentacji przeszłości. Nieuchronnie krążymy w naszych dociekaniach pomiędzy paradygmatami myślenia o reprezentacji spod znaku „tego samego”, „innego” bądź „analogicznego”. W pierwszym przypadku dzisiejszym przedstawieniom przeszłości przypisuje się możliwość uczynienia jej w pewnym zakresie widzialną; w drugim – nasze przedstawienia otrzymują status autoprezentacji lub wyrazu woli wytwarzającej je epoki historycznej; w trzecim – są mediacją między nami a przeszłością, w takim lub innym sensie podobną do przeszłości.

Informacje o autorze:
MACIEJ BUGAJEWSKI - metodolog historii, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót