ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2013, Nr 1 (4), O reprezentacji


Agnieszka Kaczmarek
Narracja o niepewnej tożsamości

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: oświecenie, sekularyzacja, tożsamość, społeczność, religia

Abstrakt:
Głównym celem tego artykułu jest ukazanie związku między sytuacją w Polsce po 1989 r. a doświadczeniem kanadyjskim. Artykuł przedstawia diagnozę sytuacji Kościoła zaproponowaną przez Józefa Tischnera i formułę sekularyzacji przedstawioną kilka lat później przez Charlesa Taylora. Tekst porusza pytanie, w jakim stopniu diagnoza Taylora wskazuje na zmianę, która zachodzi we współczesnym społeczeństwie (w tym w Kościele) i czy formuła Tischnera została odrzucona przez polskie społeczeństwo, czy wręcz przeciwnie, czy zapowiadała emancypację współczesnego człowieka z Kościoła.

Informacje o autorze:
KACZMAREK AGNIESZKA – kulturoznawca, etnolog, adiunkt w Zakładzie Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Powrót