ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Przemysław Kaniecki
Plansze komiksowe w kolekcji muzeum historycznego na przykładzie zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót