ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Ewa Solska
„Takie powinny być nasze podróże; poważne, dające się wygrawerować”. Ścieżkami akademika w komunikacyjnej przestrzeni public history

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót