ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Jacek Kowalewski
Analiza sieci społecznych we współczesnych badaniach historycznych

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: analiza sieci społecznych, metody badań historycznych

Abstrakt:
Artykuł prezentuje zasadnicze kierunki i tematykę współczesnych studiów historycznych wykorzystujących w roli głównego narzędzia badawczego metodę analizy sieci społecznych.

Informacje o autorze:
JACEK KOWALEWSKI – antropolog historii, metodolog historii, archeolog, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. E-mail: jacek.kowalewski@uwm.edu.pl. ORCID 0000‐0002‐5422‐2261.
Powrót