ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, Bożena Popiołek
W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót