ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Marta Szaszkiewicz
Mała architektura sakralna w krajobrazie kulturowym. Analiza usytuowania kapliczek przydrożnych na terenie Pomorza

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót