ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Małgorzata Dubasiewicz
Obrazy poruszone. Aktualizacja znaczeń jasnogórskiej ikony w peregrynacji „Od oceanu do oceanu”

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: peregrynacja, nawiedzenie, obraz święty, ikona, ikona Matki Boskiej Częstochowskiej

Abstrakt:
Artykuł jest próbą interpretacji aktualizowanych znaczeń nadawanych ikonie podczas „Peregrynacji ikony Częstochowskiej Od Oceanu do Oceanu. Przez świat w obronie życia”. Oś analizy stanowią uzupełniające się kategorie: ruchu i obecności, charakterystyczne dla wędrówek obrazów. Pierwsza jest związana z przemieszczaniem wizerunku rozumianym jako wyznaczanie lub przekraczanie granic. Druga uwzględnia przekonanie o obecności osoby lub mocy w wizerunku lub przez wizerunek. Elementem spajającym te dwie kategorie jest skrócenie dystansu między czcicielem a wizerunkiem, co jest kluczowe dla peregrynacji ze względu na wytwarzającą się bliskość. Wokół tych kategorii rozważane były wybrane pojawiające się w narracji organizatorów znaczenia: obronne, przywódcze i ekumeniczne. Rozważane sensy bazują na motywach typowych, znanych z tekstów historycznych (obronne okrążanie miasta lub użycie ikony w wyprawach wojennych). Rozumiane są tu one jako sprzyjające wyznaczaniu lub przekraczaniu granic (narodów, wyznań). Wskazuje to na utylitarne zastosowanie obrazu. Okazuje się jednak, że organizatorzy, posługując się militarną retoryką sięgają nie tylko do dawnego instrumentalnego, wojennego użycia ikony, ale także za jej pomocą chcą przekraczać antagonizmy między wyznaniami oraz rozpowszechniać teologiczny sens ikony. Tym samym rodzi się ambiwalencja mieszcząca w narracji organizatorów: utylitarne użycie ikony i jej symboliczne potraktowanie.

Informacje o autorze:
MAŁGORZATA DUBASIEWICZ – etnolog, archeolog, przygotowuje pracę doktorską na Uniwersytecie Gdańskim dotyczącą doświadczenia „obrazów świętych”. E-mail: ma.dubasiewicz@gmail.com. ORCID 0000-0002-2163-7321.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót