ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Małgorzata Dubasiewicz
Obrazy poruszone. Aktualizacja znaczeń jasnogórskiej ikony w peregrynacji „Od oceanu do oceanu”

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót