ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Michał Rydlewski
Posthumanizm a myślenie magiczno-metamorficzne: w poszukiwaniu materialno-cielesnej intersubiektywności (część I)

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót