ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Michał Rydlewski
Posthumanizm a myślenie magiczno-metamorficzne: w poszukiwaniu materialno-cielesnej intersubiektywności (część I)

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: Bruno Latour, magia, posthumanizm, konstruktywizm społeczny.

Abstrakt:
Artykuł jest refleksją nad poglądami B. Latoura zawartymi w książce Nigdy nie byliśmy nowocześni. Autor stawia tezę, iż francuski badacz ożywia i rewitalizuje myślenie magiczne jako charakterystyczne dla społeczeństw przednowoczesnych. Podejście takie zasługuje na krytykę, gdyż likwiduje postawę zdystansowaną, w której obywa się poznanie oraz refleksję nad kulturą w rozumieniu poznańskiej szkoły kulturoznawczej, z którą sympatyzuje autor. Latour, jako przedstawiciel posthumanizmu, poszukuje nowej intersubiektywności, której nie wyznacza już stosunek do rzeczy, lecz rzeczy same jako obiekty materialne. Artykuł jest pierwszą częścią refleksji nad tym aspektem humanizmu, kolejny będzie dotyczył poglądów B. Olsena i T. Ingolda.

Informacje o autorze:
MICHAŁ RYDLEWSKI – etnolog, filozof, literaturoznawca; adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. E-mail: rydles@autograf.pl. ORCID 0000-0001-7055-1252.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót