ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Radosław Sierocki
Analiza sieci społecznych jako metoda badawcza w socjologii

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: analiza sieci społecznych, metody badawcze, sieć społeczna, sieć ego, struktura społeczna

Abstrakt:
Celem artykułu jest charakterystyka analizy sieci społecznej jako metody badawczej w naukach społecznych. Wskazuje się na pewne trudności z jednoznacznym określeniem statusu analizy, traktuje się ją bowiem jako metodę, ale także jako teorię, paradygmat lub alternatywne podejście badawcze. Przedstawiono główne nurty i inspiracje leżące u podstaw SNA, dokonano charakterystyki elementów składających się na sieć: węzłów, połączeń, klik, klastrów oraz całej sieci, omówiono główne zagadnienia, koncepcje i idee związane z założeniem SNA, mówiącym, że struktura społeczna jest zbudowana z sieci relacji społecznych. Wskazano dwie ścieżki badań: badania całej sieci oraz badania sieci ego.

Informacje o autorze:
RADOSŁAW SIEROCKI – doktor nauk społecznych, socjolog i etnolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych (Katedra Socjologii) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. E-mail: radoslaw.sierocki@uwm.edu.pl. ORCID: 0000-0002-6301-4237.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót