ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Marcelina Jakimowicz
Please Turn off Dictaphone… About Silence, Shame and Lie in the Research of Memory of War Experience

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót