ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2020, Nr (13), Historia mówiona - emocje


Wiktoria Kudela-Świątek
What I Usually Do not Write about My Fieldwork: Negative Emotions in Research on the Experience of the Second World War in Eastern Galicia

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: negatywne emocje, badania terenowe, trauma, II wojna światowa, historia mówiona

Abstrakt:
Autorka stoi na stanowisku, że emocje badacza doświadczane w trakcie badań terenowych może być zarówno karą, jak i błogosławieństwem. Są sytuację i tematy badań, w których dzielenie się doświadczeniami rozmówców i wczuwanie się w nie może być ciężarem dla badacza, dlatego warto zastanowić się, co możemy zrobić, aby sobie z tym poradzić; z jakiej lub też czyje pomocy możemy skorzystać by sobie z tym poradzić. W innych sytuacjach, głębokie porozumienie z naszymi rozmówcami (zwane w psychologii z angielska rapport) zapewnia wgląd w ich doświadczenia, dając nam podstawę do interpretacji historii, które nam opowiadają. Celem autorki artykułu jest opowiedzenie o trudnych emocjach, jakich doświadczyła podczas swoich badań terenowych na Ukrainie w ramach projektu „Społeczna antropologia pustki społecznej: Polska i Ukraina po II wojnie światowej”. Omawia ona tutaj również nagrania, które osobiście zebrała podczas badań terenowych. Autor przedstawia również główne kierunki badań nad trudnymi emocjami doświadczanymi przez badacza podczas badań terenowych, przed omówieniem kilku przykładów ze swojej praktyki badawczej. Na koniec wykorzystuje te obserwacje i refleksje do wyciągnięcia wniosków na temat przyszłego wsparcia psychologicznego dla badaczy terenowych.

Informacje o autorze:
WIKTORIA KUDELA-ŚWIĄTEK – historyk, filolog i pedagog, adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. E-mail: wiktoria.kudelaswiatek@gmail.com. ORCID 0000-0001-9559-0784.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót