ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2019, Nr (12), Historia publiczna


Danutė Gailienė
The “Captive mind” Is Worse Than Repressions. Psychotraumatological Study of Historical Trauma in Lithuania

Słowa kluczowe:

Abstrakt:


Informacje o autorze:
Powrót