ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2016, Nr (9), Dziedzictwo kulturowe


Magdalena Sacha
Fantomowe dziedzictwo? Różnice w muzealnej prezentacji dziedzictwa niemieckiego Wschodu oraz polskich Kresów – próba diagnozy

Pobierz wersję elektroniczną
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, polskie muzeum, niemieckie muzeum, Kresy II RP, historyczne Wschodnie Niemcy, dziedzictwo fantomowe.

Abstrakt:
Artykuł poświęcony jest dziedzictwu kulturowemu wschodnich terytoriów, które zostały utracone po drugiej wojnie światowej w wyniku przesunięcia granic Polski na zachód. W wyniku tego zdarzenia ZSRS zaanektował Kresy II RP stanowiące niemal połowę polskich terytoriów przed wojną. Z drugiej strony, Niemcy straciły na rzecz Polski terytoria tzw. Niemiec Wschodnich, tj. Pomorze, Śląsk oraz Wschodnie i Zachodnie Prusy. Autorka opisuje dziedzictwo straconych terytoriów jako „dziedzictwo fantomowe”, którego utrata może być porównana do złudzenia bólu doświadczanego po utracie amputowanej części ciała. Choć oba narody cierpiały traumę bycia wypędzonymi z rodzinnej ziemi, we współczesnym krajobrazie muzealnym można zauważyć fundamentalne różnice w prezentacji i reprezentacji ich utraconego dziedzictwa kulturowego. W pierwszej części tekstu autorka koncentruje się na prezentacji niemieckich inicjatyw muzealnych podejmowanych na terytorium RFN od lat 50-tych do dziś i związanych z prezentacją „straconych Niemiec Wschodnich”. Szczegółowej analizie poddana zostaje wystawa w Muzeum Prus Zachodnich [Westpreussisches Landesmuseum] w Monachium, którą autorka interpretuje jako wyraz historycznego mitu. W drugiej części tekstu omawiane są niektóre wybrane polskie inicjatywy muzealne poświęcone Kresom. W konkluzji autorka stawia pytania o powody istnienia tak znaczącego braku równowagi w przedstawieniach problemu ziem utraconych w Polsce i w Niemczech.

Informacje o autorze:
MAGDALENA SACHA - filolog, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, E-mail: magdalena.sacha[at]univ.gda.pl

Prace cytowane Rozwiń
Powrót