Aktualności

Antropologia i kulturowa historia wiedzy


Redakcja Rocznika Antropologii Historii ogłasza nabór tekstów do najbliższego numeru pisma, który poświęcony będzie tematowi historii kulturowej i antropologii wiedzy. Oczekujemy na oryginalne teksty badawcze, teoretyczne oraz artykuły recenzyjne dotyczące, między innymi, następujących zagadnień:

  • definicje wiedzy, w kulturowej i porównawczej perspektywie historycznej
  • transmisja wiedzy i jej zmienne trajektorie
  • antropologiczne/kulturowe ramy analizy wiedzy historycznej
  • koherencja, generalizacje i poziomy wiedzy w społecznościach historycznych
  • kulturowa konstrukcja i dystrybucja wiedzy w przeszłych społecznościach
  • praktyki reprodukcji wiedzy w lokalnych, codziennych okolicznościach
  • wiedza zdroworozsądkowa i sposoby jej historycznej transmisji
  • życie intelektualne małych grup i wspólnot interpretacyjnych

Oczekujemy na teksty oparte na oryginalnych badaniach, ugruntowane w analizie teoretycznej lub w perspektywie porównawczej.

Kwalifikacja tekstów odbywa się dwustopniowo:

  1. Abstrakty prezentujące cele i oryginalność artykułu wraz z notą o autorze winny być przesłane w formacie Word lub PDF do 15 kwietnia 2018 roku.
  2. Teksty pełnoformatowe wstępnie zaakceptowane i przeznaczone do procedury recenzyjnej winny być przesłane na adres redakcji nie później niż do 30 czerwca 2018 roku.

Zgłoszenia proszę kierować na adres redakcji: rah@rah.pth.net.pl

 

« Powrót