ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Michał Rydlewski
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Antropologia, media, komunikacja (Lądek Zdrój, 28-29 maja 2018)

Słowa kluczowe: antropologia mediów, komunikacja, media, kultura

Abstrakt:
Tekst stanowi omówienie problematyki dziesiątej ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Colloquia Anthropologica et Communicativa” pt. "Antropologia, media, komunikacja" (Lądek Zdrój, 28-29 maja 2018).

Informacje o autorze:
MICHAŁ RYDLEWSKI – etnolog, filozof, literaturoznawca; adiunkt w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. E-mail: rydles@autograf.pl. ORCID 0000-0001-7055-1252.
Powrót