ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Agata Jankowska
Czy solidarność żywych i martwych jest możliwa?

Słowa kluczowe: studia nad martwym ciałem, zwrot sądowy, nowa humanistyka, ekologia, nekropolityka, polityka pamięci

Abstrakt:
Tekst omawia prace poznańskiej historyczki i teoretyczki Ewy Domańskej: Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała. Analizuje w niej podstawowe założenia i problemy badawcze, skupione wokół studiów nad martwym ciałem i szczątkami po dekompozycji. Poza omówieniem struktury książki, na która składają się dwie spójne części (Nekropolityka, Eko-Nekro) zwracam uwagę na teoretyczne i „ideowe” założenia sytuujące się w nurcie określanym nowa humanistyką. Nekros to interdyscyplinarna, wykraczająca poza tradycyjne pisarstwo historyczne praca, w której humanistyczne podejście łączy się z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Zainteresowania autorki dotyczą miedzy innymi polityki historycznej (nekropolityki), eksploatacji szczątków w ramach doraźnych celów politycznych, związków historii i zwrotu sądowego oraz - w części drugiej – rozwiązań proponowanych przez ekologię i forensyke (w badaniach nad terenami po ludobójstwach, cmentarzach itp.). Projekt Nekros wykracza poza antropologię śmierci i tanatologię, zwracając się ku temu, co martwe, związkom kultury i natury, ze szczególnym wskazaniem na sprawczy potencjał procesów zachodzących w przyrodzie.

Informacje o autorze:
AGATA JANKOWSKA – doktorantka w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: agatajnk@gmail.com, ORCID 0000-0002-7884-7477.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót