ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Michał Rydlewski
Praktyki antypiśmiennicze jako czynnik przemian wiedzy kulturowej. (Uwagi antropologa mediów na marginesie Społecznej historii wiedzy Petera Burke'a)

Słowa kluczowe: kluczowe: praktyki anty-piśmiennicze, kultura pisma, społeczna historia wiedzy, antropologia mediów, Peter Burke

Abstrakt:
Punktem wyjścia artykułu jest obszerna książka Petera Burke’ a pt. Społeczna historia wiedzy. Angielski historyk śledzi w niej powinowactwa pomiędzy podejściem do wiedzy w okresie nowożytnym oraz współczesnym. Wskazuje, że współczesna socjologia wiedzy wiele zawdzięcza refleksji nowożytnej, choć istnieją pomiędzy obiema epokami zrozumiałe różnice. Przede wszystkim ukazuje podobne praktyki istniejące w nowożytności i mające swoją nową odsłonę we współczesności. Autor artykułu stara się spojrzeć na owe powinowactwa, jak i porzucenie pewnych praktyk zdobywania i utrwalania wiedzy w perspektywie antropologii mediów, gdyż przemiany wiedzy nierzadko są związane z przemianami w zakresie mediów, którymi się posługujemy.

Informacje o autorze:
MICHAŁ RYDLEWSKI – etnolog, filozof, literaturoznawca; adiunkt w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. E-mail: rydles@autograf.pl. ORCID 0000-0001-7055-1252.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót