ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Jacek Kowalewski
Historiografia dziejów najnowszych w sieci teorii ugruntowanej (na marginesie książki Marty Kurkowskiej-Budzan i Marcina Stasiaka Stadion na peryferiach)

Słowa kluczowe: teoria ugruntowana, historiografia najnowsza, historia sportu

Abstrakt:
W tekście przedstawiono analizę podstaw teoretycznych książki Marty Kurkowskiej-Budzan i Marcina Stasiaka „Stadion na peryferiach”. Szczegółowo omawiane jest wykorzystanie elementów teorii ugruntowanej w projektowaniu wskazanych badań oraz - na dalszym etapie - w budowaniu specyficznej narracji historycznej. Podkreślono walory wiązania teorii nauk społecznych z praktyką interpretacyjną nowoczesnej historiografii.

Informacje o autorze:
JACEK KOWALEWSKI – metodolog historii, antropolog historii, adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. E-mail: jacek.kowalewski[at]uwm.edu.pl. ORCID 0000-0002-5422-2261.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót