ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Maria Solarska
Peryferie w centrum (uwagi). Refleksje po lekturze książki Marty Kurkowskiej-Budzan i Marcina Stasiaka Stadion na peryferiach

Słowa kluczowe: historiografia, czas historyczny, narracja historyczna, historia zwykłych ludzi, przestrzeń, dominacja

Abstrakt:
W tekście wskazuję kilka problemów badania historycznego, które w interesujący sposób podjęte zostały w książce Marty Kurkowskiej-Budzan i Marcina Stasiaka „Stadion na peryferiach”. Związane są one przede wszystkim z: sposobami metaforyzowania używanymi w narracji historycznej, problematyzacją relacji czasu doświadczanego i czasu narracji historycznej, konstrukcji wydarzenia historycznego, relacji centrum i peryferium jako relacji dominacji oraz relacji badających i badanych. W konkluzji wskazuję na wartość niestandardowego podejścia zastosowanego przez Autorów oraz pułapki jakie są z nim związane.

Informacje o autorze:
MARIA SOLARSKA - metodolog historii, prof. UAM w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytutu Historii UAM. E-mail: solarska@amu.edu.pl. ORCID: 0000-0002-5656-4572.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót