ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Georges Balandier
Dynamika tradycjonalizmu i nowoczesności

Słowa kluczowe: tradycjonalizm, nowoczesność, antropologia społeczna, historyczność

Abstrakt:
Przekłada G. Balandier, Anthropologie politique, PUF, Paris 2004, rozdz. VII: „Tradition et modernité”, cz. II : „Dynamique du traditionalisme et de la modernité”, s. 202–217. Przedruku dokonano za zgodą Presses universitaires de France.

Informacje o autorze:
GEORGES BALANDIER (1920-2016) - socjolog, antropolog i etnolog; profesor Université René Descartes, Paris-V, członek Centrum Studiów Afrykańskich w École pratique des hautes études w Paryżu.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót