ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Georges Balandier
Tradycja, konformizm, historyczność

Słowa kluczowe: antropologia społeczna, tradycja, historyczność

Abstrakt:
Przekład G. Balandier, Anthropo-logiques, PUF, Paris 1974, rozdz. IV: „Tradition, conformité, historicité”, s. 173–184. Przedruku dokonano za zgodą Presses universitaires de France.

Informacje o autorze:
GEORGES BALANDIER (1920-2016) - socjolog, antropolog i etnolog; profesor Université René Descartes, Paris-V, członek Centrum Studiów Afrykańskich w École pratique des hautes études w Paryżu.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót