ISSN 2084–1418
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

2018, Nr (11), Kulturowa historia wiedzy


Jacek Pawlik
Georges Balandier a kwestia historyczności w badaniach antropologii kulturowej

Słowa kluczowe: historia, tradycja, antropologia dynamiczna, Georges Balandier

Abstrakt:
Artykuł przedstawia perspektywą historyczną, która stała u podstaw antropologii dynamicznej Georges’a Balandiera, francuskiego socjologa, antropologa i afrykanisty. Wskazując na inspiracje, jakie dla Balandiera stanowiły prace E.E. Evans-Pritcharda oraz Szkoły Manchester autor podkreśla brak większej współpracy między antropologią brytyjską i francuską. Niemały wpływ na koncepcje Balandiera wywarła Szkoła Annales, a szczególnie prace teoretyczne Georges’a Gurvitcha. Powiązania z tym ostatnim wpłynęły na radykalne odcięcie się Balandiera od koncepcji Claude’a Lévi-Straussa. Odkrywcze podejście Balandiera pozwoliło na uchwycenie historycznej dynamiki kierującej zjawiskami społecznymi i kulturowymi. Ukazując relacje między tradycją a nowoczesnością zakwestionował etnologię ahistoryczną. Choć nie był historykiem, jednak jego dzieło stało się inspiracją dla rodzącej się na gruncie francuskim historii Afryki.

Informacje o autorze:
JACEK JAN PAWLIK – misjonarz, etnolog, afrykanista; ks. profesor w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. E-mail: jacek.pawlik@uwm.edu.pl. ORCID 0000-0003-2142-9976.

Prace cytowane Rozwiń
Powrót